Մարզական ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2020-2021թ.թ.

Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը
Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովվում է սովորողի՝ մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ:Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների  ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:

Նպատակը և խնդիրները
Մարզական ընրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացմանը ուղված համալիր ազդեցություն օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում,մարզախաղերի գործնական պարապունքներին հմտությունների ձևավորում, ֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Գիտելիքների հողորդում սեղանի թենիսի ծագման և զարգացման մասին
2. Ծանոթացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջներին:
3. Ուսուցանել տեխնիկական տարրերը
4. Մշակել շարժողական ընդունակությունները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. ՙՏոպ-սպին ՚ հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածներ վերին պտույտով

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Ծանոթացնել սեղանի թենիսի խաղի կանոններին
2. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին բուժ օգնության
վերաբերյալ տեղեկություններ:
3. Մշակել շարժողական ընդունակությունները
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի
հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. Հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածների ուսուցանում

ՈՒթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ բժշկական և մանկավարժական
հսկողության կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ թենիսիստերի հաջողությունների մասին տարբեր
մրցաշարերում
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկակն պատրաստություն 16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Հարվածներ աջից և ձախից
2. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից և ձախից
3. Սկզբնահարվածներ աջից և ձախից
4. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից-աջ, ձախից-ձախ,խաչաձև
5. Հարվածներ (կտրած) աջից և ձախից

Գիտելիքի օրը և սեղանի թենիսը

Սկսվեց նոր ուսումնական տարին։ Գիտելիքի օրը կրթահամալիրի Միջին դպրոցի մուտքի ճամբարականները անցկացրին սեղանի թենիսի սրահում։ Այն, որ այս սեպտեմբերի մեկը նման չէր նախորդ տարիներին, փաստ է, բայց դա ամենևին չի խանգարում անկաշկանդ լինել սպորտում։ Նոր սովորողների մուտքը կրթայամալիր պիտի լինի խոստումնալից, և ես՝ որպես մարզիչ, ամեն ինչ անում եմ, որ նրանք սիրեն սեղանի թենիսը։ Սովորողները միաբերան ասացին, որ իրենց նախընտրելի մարզաձևը կրթահամալիրում լինելու է հենց սեղանի թենիսը։

Արտակարգ ամառ կրթահամալիրում

Կրթահամալիրում վերապատրաստվող-ճամբարականները ակտիվ մասնակցում են սեղանի թենիսի պարապմունքներին։ Ճիշտ է՝ նրանք ծանոթ չեն այս մարզաձևին, բայց ամեն կերպ ջանում են ինտեգրվել և պահպանել մարզաձևի կանոնները։ Օգոստոսի 12-ին վերապատրաստվողների հետ միասին անցկացրինք նաև հեծանվային պարապմունքներ։ Սեբաստացի դառնալու համար շատ կարևոր է հեծանիվ վարել իմանալը։

Մուտք կրթահամալիր

«Ուսումնական ամառ» նախագծի շրջանակում կազմակերպվում են Մուտք կրթահամալիր ճամբարներ դպրոց-պարտեզներում, Միջին, Ավագ դպրոցներում, Քոլեջում։ Ճամբարականները մասնակցում են նաև սեղանի թենիսի պարապմունքներին, ծանոթանում կրթահամալիրում գործող մարզաձևերին։ Օգոստոսի 11- ին սեղանի թենիսի պարապմունքներ անցկացվեցին հարավային և Միջին դպրոցների ճամբարականների, ինչպես նաև կրթահամալիրում վերապատրաստվողների հետ։

Անհատական աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 10-14

Օգոստտոսի 11

ժամը 9:30- 11:00 — շրջակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, աղբի հավաքում, մաքրում, ծառերի և բույսերի խնամք։

ժամը 11:00-12:00 — Սեղանի թենիսի պարապմունք Միջին դպրոցի ճամբարականների հետ։

ժամը 13:00-14:00 — Սեղանի թենիսի պարապմունք դասավանդող-ճամբարականների հետ։

Ժամը 14:00-15:00 — Սեղանի թենիսի սրահի բարեկարգում, կահավորման աշխատանքներ։

Օգոստոսի 12

ժամը 9:30- 11:00 — շրջակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, աղբի հավաքում, մաքրում, ծառերի և բույսերի խնամք։

Ժամը 12:00- 14:00 — Սեղանի թենիսի պարապմունք Հյուսիսային դպրոցի ճամբարականների հետ։

Ժամը 14:00-15:00 — Սեղանի թենիսի սրահի բարեկարգում, կահավորման աշխատանքներ։

Օգոստոսի 13

ժամը 9:30- 11:00 — շրջակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, աղբի հավաքում, մաքրում, ծառերի և բույսերի խնամք։

Ժամը 12:00-13:00- Սեղանի թենիսի պարապմունք Միջին դպրոցի ճամբարականների հետ։

Ժամը 14:00-15:00 — Սեղանի թենիսի սրահի բարեկարգում, կահավորման աշխատանքներ։

Օգոստոսի 14

ժամը 9:30- 11:00 — շրջակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, աղբի հավաքում, մաքրում, ծառերի և բույսերի խնամք։

Ժամը 12:00-14:00 -Սեղանի թենիսի պարապմունք Արևմտյան դպրոցի ճամբարականների հետ։

Ժամը 14:00-15:00 — Սեղանի թենիսի սրահի բարեկարգում, կահավորման աշխատանքներ։

Անհատական աշխատաժամանակ

Մայիսի 25-ից հունիսը

  • Կազմակերպել հեռավար ուսուցում: Առաջադրանք-նախագծերը հրապարակել բլոգում, կապ հաստատել սովորողների հետ:
  • Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում: (կարող են միանալ դասավանդողներ, սովորողներ, ընտանիքներ): Ջրում և բարեկարգում ենք կանաչ տարածքները, մարզադաշտերը, «Վահան Ասատրյան» պուրակը:
  • Հետևել  իմ էլեկտրոնային փոստին, ֆեսբուքին, պատասխանել սովորողների և գործընկերների նամակներին:
  • Հետևել, ստուգել սովորողների հրապարակած աշխատաքները իրենց բլոգներում, պահել հեռավար աշխատելու ձևաչափը:
  • Տվյալները ներբեռնել էլեկտրոնային մատյան, երրորդ շրջանի գնահատում, ամփոփում:
  • Կարդալ Դպիրում լույս տեսած հոդվածները, ճանաչել մեր նոր գործընկերներին:
  • Աշխատանք սեփական բլոգում, զբաղվել ինքնակրթությամբ, նոր նախագծեր, նոր ծրագրեր:
  • Հետևել տիրող իրավիճակին հանրապետությունում համավարակի հետ կապված: Պահել կանոնները:
  • Երեկոյամ ժամերին մարզվել, հեծանիվ քշել: