Ուսուցչի օրվան ընդառաջ դեպի Արագածի հարավային գագաթ (նախագիծ)

Օրը ՝ հոկտեմբերի 1

Նախագծի նպատակը՝ ուսուցչի օրվան ընդառաջ, Գլաձորի խումբ սովորողների և դասավանդողների հետ համատեղ վերելք Արագածի հարավային գագաթ։

Մեկնումի և վերադարձի կայան՝ Սբ.Երրորդություն եկեղեցու բակ

Մեկնումը՝ 7։00

Վերադարձ՝ 20․00

Արշավականին անհրաժեշտ է

 • Ուսապարկ
 • հարմար մարզական կոշիկներ
 • Տաք բաճկոն
 • Արևային և ձմեռային գլխարկներ
 • Մեկ օրվա սնունդ, ջուր ( գոնե 1լ)
 • 3000 դրամ գումար

Գլաձորցիներին հանդիպելու ենք Քարի լճի մոտ, հոկտեմբերի 1-ին, ժամը՝ 8։30։ Գլաձորցիների խումբը համակարգում է Աննան, մեզ հետ բարձրացել է Սպիտակավոր, հեռախոսի համարը՝ 077034340։ Խմբում ընդգրկված են 12-րդ դասարանցիներ, մանկավարժական աշխատողներ։ 

Նախագծի ղեկավար՝ Հասմիկ Սիմոնյան (հեռ․՝ 094084546)

Վերելքին կրթահամալիրից մասնակցողների ցուցակ`

 1. Հասմիկ Սիմոնյան (խմբի ղեկավար)
 2. Գևորգ Հակոբյան (օգնական)
 3. Ալբերտ Տոնեյան
 4. Անահիտ Կիրակոսյան
 5. Անուշ Բարխուդարյան
 6. Ալիսա Գևորգյան
 7. Նարինե Պողոսյան
 8. Նունե Թեմուրյան
 9. Ասյա Գալստյան
 10. Լևոն Միրզոյան
 11. Սուսան Ալոյան
 12. Տիգրան Տոնեյան
 13. Մերի Խաչիկյան, 12-րդ դասարան
 14. Հարություն Հաջի-Մարտիրոսյան, 12-րդ դասարան
 15. Նարեկ Հովսեփյան, 11-րդ դասարան
 16. Էդուարդ Օսիպյան, 12-րդ դասարան

Մարզական ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2022-2023թթ.

Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը


Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովում է սովորողի մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ: Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:

Նպատակը և խնդիրները


Մարզական ընտրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացմանը ուղված համալիր ազդեցություն օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում, մարզախաղերի գործնական պարապունքներին հմտությունների ձևավորում, ֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Գիտելիքների հողորդում սեղանի թենիսի ծագման և զարգացման մասին։
2. Ծանոթացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգենիայի պահանջներին:
3. Ուսուցանել տեխնիկական տարրերը։
4. Մշակել շարժողական ընդունակությունները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 34 ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։

Ուսումնական գործունեության տեսակները ՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. ՙՏոպ-սպին” հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածներ վերին պտույտով

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Ծանոթացնել սեղանի թենիսի խաղի կանոններին։
2. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին բուժ. օգնության
վերաբերյալ տեղեկություններ:
3. Մշակել շարժողական ընդունակությունները:
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները:


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ, նորմերի
հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։
Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։


Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. Հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածների ուսուցանում։

Ութերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ բժշկական և մանկավարժական
հսկողության կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ թենիսիստերի հաջողությունների մասին տարբեր
մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 16 ժամ, խաղային պատրաստություն 24 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները ՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ՝ Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ:

Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա:


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ աջից և ձախից
2. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից և ձախից
3. Սկզբնահարվածներ աջից և ձախից
4. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից-աջ, ձախից-ձախ, խաչաձև
5. Հարվածներ (կտրած) աջից և ձախից։

Դասավանդողների ճամբարային մրցախաղ

Նախագծի անվանումը՝

Սեղանի թենիսի դասավանդողների մրցաշար կրթահամալիրում

Նախագծի ժամկետը՝ 

Հունվարի 17 ժամը 15:00-16:00

Նախագծի մասնակիցները՝ 

«Մխիթար սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ

Նախագծի նպատակը՝ 

Կրթահամալիրում իրականացնել սեղանի թենիսի մրցաշար՝ դասավանդողների մասնակցությամբ

Նախագծի Խնդիրները՝

 • Դասավանդողների մեջ բարձրացնել հետաքրքրությունը սեղանի թենիսի նկատմամբ:
 • Լուսաբանել «Հունվարյան ճամբար»-ի շրջանակում իրականացվող մարզական նախագծերը: Կազմակերպել և անցկացնել  մրցաշարեր:

Անցկացման վայրը՝

Մայր դպրոցի սեղանի թենիսի մարզասրահ

Անհրաժեշտ մարզահագուստ և մարզագույք՝

 • Դասավանդողները պարտադիր ներկայանում են իրենց սպորտային համազգեստով
 • սեղանի թենիսի գնդակներ, սեղանի թենիսի ռակետներ։

Մրցաշարի բնութագիրը՝

Դասավանդողները սկսում են մրցախաղը՝ օգտագործելով խաղի համար նախատեսված ութ սեղանները: Այնուհետև առաջին երկու սեղանների հաղթողները մրցում են միմյանց հետ, իսկ մյուսները՝ միմյանց։ Նույն ձևով անց է կացվում մյուս սեղանի խաղերը։ Մրցաշարը անցկացվելու է երեք սեթով, խաղը շարունակում է այն դասավանդողը, որը ավելի արագ կհասնի երկու սեթի։

մասնակիցներ

Արմինե Գոգինյան
Սոնա Փափազյան
Սուսաննա Չալիկյան
Շուշան Ալեքսանյան
Կարինե Պետրոսյան
Մանուշակ Աբրահամյան
Մանե Հարութունյան
Մերի Գրիգորյան
Գոհար Իսկանդարյան
Վիկտորիա Հակոբյան
Տաթև Ալեքսանյան
Լուսինե Սարգսյան
Քնարիկ Մելքոնյան
Նանե Սմբատյան
Լենա Նալբանդյան
Անիկ Խաչատրյան
Հերմինե Գևորգյան
Աննա Խաչատրյան
Վարսինե Մակարյան
Քրիստինե Սահակյանց
Արման Երանոսյան
Գայանե Փարվանյան

Արդյունքը՝

Մրցախաղի ավարտին կհայտարարվի առաջին երեք լավագույն խաղացող-.դասավանդողների անունները։

Լրացուցիչ պարապմունք սեղանի թենիս մարզաձևի սիրահարների համար

2021- 2022 ուս. տարի

Նախագծի տևողությունը՝  Շարունակական: Շաբաթական երկու օր՝ երկուշաբթի և չորեքշաբթի, ժամը ՝ 15:30-17:00:

Նախագծի մասնակիցները՝ սեղանի թենիս մարզաձևով հետաքրքվողներ, ցանկացողներ:

Նախագծի նպատակը և ուղղությունները՝

 1. Կազմակերպել լրացուցիչ պարապմունք սեղանի թենիս մարզաձևի սիրահարների համար:
 2. Կրթահամալիրում և կրթահամալիրից դուրս բարձրացնել հետաքրքրությունը սեղանի թենիս մարզաձևի նկատմամբ:     Նախագծի պահանջները՝ 
 1. Լրացուցիչ պարապմունքներին ներկայանալ համապատասխան մարզական հագուստով։
 2. Լրացուցիչ պարապմունքի համար կարող են դիմել վեց տարեկանից բարձր անձինք։
 3. Պարապմունքները անցկացվում են կրթահամալիրի սեղանի թենիսի սրահում, շաբաթական երկու օր: Պարապմունքների արժեքը 8000 ՀՀ դրամ է (ութ հազար դրամ):

Սեղանի թենիսի լրացուցիչ կրթության ծրագրին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով։

Մանրամասների և այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 094 08 45 46 հեռախոսահամարով, կամ գրել simonyan.h@mskh.am էլեկտրոնային հասցեին։

Մարզիչ՝ Հասմիկ Սիմոնյան

Մարզական ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2021-2022թթ.

Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը


Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովում է սովորողի մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ: Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:

Նպատակը և խնդիրները


Մարզական ընտրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացմանը ուղված համալիր ազդեցություն օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում, մարզախաղերի գործնական պարապունքներին հմտությունների ձևավորում, ֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Գիտելիքների հողորդում սեղանի թենիսի ծագման և զարգացման մասին։
2. Ծանոթացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգենիայի պահանջներին:
3. Ուսուցանել տեխնիկական տարրերը։
4. Մշակել շարժողական ընդունակությունները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 34 ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։

Ուսումնական գործունեության տեսակները ՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. ՙՏոպ-սպին” հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածներ վերին պտույտով

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Ծանոթացնել սեղանի թենիսի խաղի կանոններին։
2. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին բուժ. օգնության
վերաբերյալ տեղեկություններ:
3. Մշակել շարժողական ընդունակությունները:
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները:


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ, նորմերի
հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։
Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։


Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. Հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածների ուսուցանում։

Ութերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ բժշկական և մանկավարժական
հսկողության կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ թենիսիստերի հաջողությունների մասին տարբեր
մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 16 ժամ, խաղային պատրաստություն 24 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները ՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ՝ Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ:

Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա:


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ աջից և ձախից
2. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից և ձախից
3. Սկզբնահարվածներ աջից և ձախից
4. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից-աջ, ձախից-ձախ, խաչաձև
5. Հարվածներ (կտրած) աջից և ձախից։

Սեղանի թենիսի ծրագիր։ 2021-2022թթ.

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Գիտելիքների հաղորդում սեղանի թենիսի ծագման և զարգացման մասին։
2. Ծանոթացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջներին:
3. Ուսուցանել տեխնիկական տարրերը։


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 70 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 36 ժամ, խաղային պատրաստություն 16 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝ Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. Հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածների ուսուցանում։

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Գիտելիքների հողորդում սեղանի թենիսի ծագման և զարգացման մասին։
2. Ծանոթացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջներին:
3. Ուսուցանել տեխնիկական տարրերը։
4. Մշակել շարժողական ընդունակությունները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 34 ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝ Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։

Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. ՙՏոպ-սպին” հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածներ վերին պտույտով:

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Ծանոթացնել սեղանի թենիսի խաղի կանոններին։
2. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին բուժ օգնության
վերաբերյալ տեղեկություններ:
3. Մշակել շարժողական ընդունակությունները։
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ, նորմերի
հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։
Ուսումնական ճամփորդություններ, ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ ռակետով (բալերը ըստ հարվածների քանակի)
2. Հարվածներ աջից և ձախից
3. Հարվածներ աջից — աջ
4. Հարվածներ ձախից – ձախ
5. Սկզբնահարվածների ուսուցանում։

Ութերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ բժշկական և մանկավարժական
հսկողության կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ թենիսիստերի հաջողությունների մասին տարբեր
մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական և տակտիկական հնարքները։

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 16 ժամ, խաղային պատրաստություն 24 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։

Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։
Ուսումնական ճամփորդություններ, ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ աջից և ձախից
2. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից և ձախից
3. Սկզբնահարվածներ աջից և ձախից
4. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից-աջ, ձախից-ձախ, խաչաձև
5. Հարվածներ (կտրած) աջից և ձախից։

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝


1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ ինքնահսկման կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ սեղանի թենիսիստերին հաջողությունների մասին տարբեր
մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները։
4. Ուսուցանել և կատարելագործել տեխնիկա-տակտիկական հնարքները։
5. Զարգացնել բարոյակամային ընդունակությունները։


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ,նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ:


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ, ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա


Ստուգման և գնահատման կարգը՝

քննական նորմատիվների հանձնում

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ ինքնահսկման կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ սեղանի թենիսիստների հաջողությունների մասին տարբեր մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները։
4. Ուսուցանել և կատարելագործել տեխնիկա-տակտիկական հնարքները։
5. Զարգացնել բարոյակամային ընդունակությունները։
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, պատմություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։
Ուսումնական ճամփորդություններ, ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ
հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Հարվածներ աջից և ձախից
2. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից և ձախից
3. Սկզբնահարվածներ աջից և ձախից
4. Հարվածներ պտույտներով (TOP-SPIN) աջից-աջ, ձախից-ձախ, խաչաձև
5. Հարվածներ (կտրած) աջից և ձախից։

Տասնմեկերորդ-տասներկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝
1. Սեղանի թենիսիստներին հաղորդել գիտելիքներ ինքնահսկման կարևորության մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հայ սեղանի թենիսիստների հաջողությունների մասին տարբեր մրցաշարերում։
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները։
4. Ուսուցանել և կատարելագործել տեխնիկա-տակտիկական հնարքները։
5. Զարգացնել բարոյակամային ընդունակությունները։
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝


Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները՝ Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում,
դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝

Կենսաբանություն, առողջագիտություն, պատմություն, ֆիզիկա, ՆԶՊ։
Ուսումնական ճամփորդություններ, ՀՀ սեղանի թենիսի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա։

Ստուգման և գնահատման կարգը՝

նորմատիվների հանձնում, ստուգողական խաղ

Կլոր սեղան

Ապրիլի 1

 Ուսումնական դասեր

Դասավանդում եմ Սեղանի թենիս Միջին և Ավագ դպրոցներում (6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ)։ Ընտրությամբ գործունեությունը անցկացնում եմ Միջին դպրոցի սովորողների հետ։

Վեցերորդ դասարան

Մարզաձև- 27 սովորող

Ութերորդ դասարան

Մարզաձև- 15 սովորող

Ընտրությամբ գործունություն

15 սովորող

Իններորդ դասարան

38 սովորող

Տասերորդ դասարան

22 սովորող

Տասնմեկերորդ դասարան

29 սովորող

Տասներկուերորդ դասարան

23 սովորող

2. Լրացուցիչ կրթության խումբ`

Սեղանի թենիսի լրացուցիչ պարապմունքները անցկացվում են շաբաթական երկու օր (երկուշաբթի, հինգշաբթի), 90 րոպե տևողությամբ։

3. Մրցումների մասնակցություն, ցուցանիշ

Կրթահամալիրի նախագծերի շրջանակում անցկացնում եմ ներդասարանական ընկերական խաղեր, մրցումներ տարբեր տարիքային խմբերում: Նախատեսում եմ լավագույն սեղանի թենիսիստ-սովորողների հետ մասնակցել Սեղանի թենիսի Հայաստանի առաջնությանը։

4.Խնդիրներ, որոնց բախվում եք աշխատանքի ժամանակ, առաջարկներ:

Չունեմ խնդիրներ և առաջարկներ։

Սեղանի թենիսի լրացուցիչ պարապմունք

Սիրով հրավիրում եմ սեղանի թենիսի լրացուցիչ պարապմունքների։ Կարող են մասնակցել վեց տարեկանից բարձր անձիք։ Պրոֆեսիոնալ մարզիչ եմ, Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն։ Պարապմունքները անցկացվելու են
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի սեղանի թենիսի սրահում, շաբաթական երկու օր։ Մանրամասների համար զանգահարել 094 08 45 46 հեռախոսահամարին։ 🏓🏓🏓

Սեղանի թենիսի բաց պարապմունք դասավանդողների համար

Նախագծի նպատակը և ուղղությունները՝

 • Հնարավորություն տալ սեղանի թենիս մարզաձևի  սիրահար-դասավանդողներին զբաղվել տվյալ մարզաձևով,
 • Կազմակերպել ամենշաբաթյա բաց պարապմունքներ սեղանի թենիս մարզաձևով հետաքրքրվող դասավանդողների համար:

Նախագծի ժամանակացույցը՝  յուրաքանչյուր չորեքշաբթի, ժամը՝ 16.10 -17.15

Նախագծի մասնակիցները՝ կրթահամալիրի դասավանդողներ:

Նախագծի պահանջները՝ 

 • ներկայանալ համապատասխան մարզական հագուստով՝ սահմանված օրը և սահմանված ժամին:
 •  հաստատել իրենց մասնակցությունը հետևյալ էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ simonyan.H@mskh.am:  

 

 

Սովորում ենք թենիս խաղալ

Այսօր ինձ հյուր էր եկել Արևելյան Դպրոցի 1-ին  դասարանցի՝Նորիկ Գաբրիելյանը,ով  շատ էր ուզում թենիս խաղալ սովորել:Ես էլ մեծ սիրով սովորեցրեցի:Ի դեպ,Նորիկը Արևելյան դպրոցի՝ ՙՙԱռաջին դասարանցիների ռադիոի ՚՚ լրագրողներից է:Ես էլ հարցազրույց տվեցի:

Հետևեք մեզ…..